Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Adapteri

Bežični HART adapteri omogućuju pristup izmjerenim vrijednostima, dijagnostičkim podacima i podacima o parametrizaciji novih ili već instaliranih 4 mA … 20 mA i HART uređaja. Ovisno o vrsti adaptera, mogu se povezati izravno na ožičenje svakog konvencionalnog HART uređaja i uređaja u polju od 4 mA … 20 mA. Moguća je i instalacija s kratkom kabelskom vezom. Električno napajanje Bežičnih HART adaptera osigurava se putem same petlje ili putem baterije. U oba scenarija, adapteri kontinuirano rade i služe kao usmjerivači unutar Bežične HART mreže.

Adapteri na petlju dolaze s patentiranim konceptom “Step Voltage”, osiguravajući da padovi napona u petlji uzrokovani potrošnjom energije adaptera ostanu vrlo niski.

Adapteri na baterije napajaju sebe i povezane terenske uređaje energijom, što dovodi do maksimalne neovisnosti. Životni vijek baterije doseže nekoliko godina, ovisno o potrošnji energije uređaja u  polju, naponu, vremenima mjerenja i intervalima između mjerenja.