Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Apsolutni rotacijski davači

Apsolutni rotacijski davači osiguravaju jasno kodiranu numeričku vrijednost za svaki položaj osovine. Posebno u zadacima pozicioniranja, apsolutni davači rasterećuju kontroler računskih zadataka i smanjuju troškove uklanjanjem potrebe za dodatnim ulaznim komponentama.

Paralelni davači apsolutne vrijednosti prenose vrijednost položaja na analizirajuću elektroniku kroz nekoliko paralelnih kabela. Serijski apsolutni davači prenose svoje izlazne podatke putem standardiziranih sučelja i protokola.

Opis

Sučelja:

Portfelj rotacijskih davača Pepperl+Fuchs uključuje najrazličitiji raspon trenutnih sučelja za apsolutne davače koji se mogu naći na tržištu:

– Parallel Interface

– SSI-Interface

– AS-Interface

– CAN

– DeviceNet

– Ethernet

– PROFIBUS

– PROFINET

 

– više na www.pepperl-fuchs.com/global/en/classid_196.htm