Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

EL 4

Konduktiva višestruka štapna elektroda s PP izolacijom.

S 2 do 5 šipki može se ostvariti odgovarajući broj preklopnih točaka između 100…4000 mm. Za rad je potreban kontroler serije VEGATOR 130.

Konduktivna elektroda EL 3 univerzalni je prekidač razine za vodljive tekućine. Instrument je idealan kao zaštita od prepunjenosti i rada na suho zajedno s VEGATOR 132 kontrolerom.

Izlazi preko kontrolera VEGATOR 132, procesna temperatura od -20 … 100 °C, procesni tlak -1…6 bar, mehanička zaštita IP66/IP67.

Kategorija: