Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Mjerenje diferencijalnog tlaka

Pri mjerenju diferencijalnog tlaka, različiti tlakovi djeluju na ćeliju za mjerenje razlike tlaka s dvije strane. Instrument pretvara razliku tlaka u elektronički signal.

Tlak, razina, gustoća i protok tekućina, suspenzija, plinova i para mogu se mjeriti primjenom principa diferencijalnog tlaka.