Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Mjerenje hidrostatskog tlaka

Mjerna ćelija pretvarača tlaka otkriva sitne promjene hidrostatskog tlaka, koji se povećavaju ili smanjuju ovisno o razini punjenja. Integrirana elektronika pretvara djelujući tlak u izlazni signal.

Keramičko-kapacitivne i metalne mjerne ćelije koriste se za otkrivanje tlaka u hidrostatskom mjerenju.