Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Mjerenje protoka mase na transportnim trakama radiometrijskim principom mjerenja

U radiometrijskom mjerenju, izotop emitira fokusirane gama zrake. Senzor na suprotnoj strani transportne trake prima zračenje. Scintilator senzora pretvara gama zračenje u signale čija se količina otkriva i procjenjuje. Budući da su gama zrake oslabljene pri prodiranju u materiju, detektor može izračunati protok mase na temelju promjene intenziteta.

Kategorija: