Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Mjerenje tlaka u procesu

Pretvornici tlaka mjere tlak tekućina, plinova i para u cijevima ili zatvorenim posudama. Tlak izmjerenog medija djeluje na ćeliju za mjerenje tlaka koja ga pretvara u elektronički signal.

Procesorski odašiljači tlaka idealni su za otkrivanje relativnog ili apsolutnog tlaka u primjenama s kondenzacijom ili brzim promjenama temperature.

Kategorija: