Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Plutajuće sklopke razine (kruške)

Plutajući prekidači koriste se za jednostavno otkrivanje granične vrijednosti u tekućinama. Zbog veće gustoće tekućine, plovak prekidač pluta na površini tekućine. Plutajuća sklopka učvršćena je pomoću držača kabela na razini prikladnoj za određenu primjenu. Proces prebacivanja pokreće se ljuljanjem senzora. Kao sklopni elementi koriste se inicijatori i mikro-prekidači.

Kategorija: