Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Radarske (mikrovalne) sklopke

Mikrovalna barijera funkcionira poput svjetlosne barijere: kada se medij nađe na putu mikrovalnoj zraci između odašiljača i prijemnika, signal se prigušuje. Ovu promjenu detektira prijemnik i pretvara u signal prebacivanja. Mikrovalna barijera idealna je za detekciju tekućina i krutina na razini točke. Sljedeće područje primjene je otkrivanje sigurnosnih kopija na transportnim trakama.