Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Uređaji za napajanje pretvornika

Uređaji za napajanja pretvornika prenose signale 4 … 20 mA sa standardnih ili SMART pretvornika u opasnim područjima i opskrbljuju ih napajanjem. Oni isporučuju izolirani signal koji je proporcionalan izmjerenoj vrijednosti, poput temperature, tlaka ili protoka iz opasnih područja u sigurna područja.

Opis

Napajanje i signal prenose se kroz iste vodiče u dvožičnim pretvornicima koji dopuštaju samo 4 … 20 mA signala. SMART napajanja ponavljaju struju pretvornika uz digitalni signal koji je superponiran na signal od 4 … 20 mA.

– više na www.pepperl-fuchs.com/global/en/classid_7.htm