Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

VEGAPASS 81

Kombinacija VEGAPASS 81 s VEGAFLEX omogućuje kontinuirano mjerenje razine izvan posude. Bypass se sastoji od rezervne cijevi koja je montirana kao bočna komunikacijska posuda na posudu pomoću dva procesna priključka. Ovakva montaža osigurava da je razina u cijevi i posudi jednaka.

Opseg mjerenja do 4 m, procesna temperatura od -196 … 450 °C, procesni tlak od 0…+205 bar.