Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

VEGAVIB 63

Položaj preklopne točke može biti udaljen do 6 m od mjesta ugradnje. Glatka površina vibracijske šipke, bez oštrih kutova ili rubova, sprječava da se rasuti materijal zaglavi i lako se čisti.

VEGAVIB 63 je prekidač za razinu zrnastih i krupno-zrnastih rasutih krutina. VEGAVIB 63 pouzdano i precizno otkriva min. ili maks. graničnu razina. Glatka površina vibracijske šipke, bez uglova i rubova, izbjegava zaglavljivanje rasute krutine i lako se čisti. Položaj preklopne točke određuje se kroz produžetak cijevi.

Kompaktna vibracijska sklopka s kabelskom uvodnicom, Ex odobrenje. Izlazi relej (DPDT), bezkontaktna elektronička sklopka, tranzistor (NPN/PNP), 2-žični spoj, NAMUR. Procesna temperatura od -50 … 250 °C, procesni tlak -1…16 bar, mehanička zaštita IP66, IP67, IP68.

Kategorija: