Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

LMC-S

Magnetna sklopka za otkrivanje granične vrijednosti u tekućinama. Magnetni prsten integriran u plovak aktivira kontakte unutar cijevi sonde svojim magnetskim poljem. Ako sonda zaluta izvan dosega mehanički kontakt, vraća se u izlazni status. Preskakanje preklopnih točaka uzrokovano naglim promjenama razine može se izbjeći korištenjem montiranih graničnika na cijevi sonde. Duljina sonde do 3000 mm.

Ovaj se uređaj može koristiti s bilo kojim sekvencijalnim krugom, sve dok krug može podržavati vrijednosti električnog kruga sklopnih elemenata. Procesna temperatura od -30 … 150 °C, procesni tlak do 25 bar, mehanička zaštita IP65.