Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

LML-P

Magnetna sklopka za otkrivanje granične vrijednosti u tekućinama. Magnetni prsten integriran u plovak aktivira kontakte unutar cijevi sonde svojim magnetskim poljem. Ako sonda zaluta izvan dosega mehanički kontakt, vraća se u izlazni status. Preskakanje preklopnih točaka uzrokovano naglim promjenama razine može se izbjeći korištenjem montiranih graničnika na cijevi sonde. Duljina sonde do 1000 mm.

Ovaj se uređaj može koristiti s bilo kojim sekvencijalnim krugom, sve dok krug može podržavati vrijednosti električnog kruga sklopnih elemenata. Procesna temperatura od -10 … 100 °C, procesni tlak do 3 bar, mehanička zaštita IP65.