Tel: +385 1 2110 020
Email: info@elpro-solutions.hr
Proizvodi

Senzori za automatizirane pristupe i ulaze

U današnje vrijeme teško je zamisliti život bez pokretnih stepenica, automatskih vrata, ograda i dizala. Kao čarolijom, automatski se otvaraju, otkrivaju prepreke i čini se da sasvim prirodno reagiraju na približavanje ljudi i predmeta. Korištenjem različitih senzorskih tehnologija nudimo i proizvođačima i korisnicima najširu liniju ovih kvalitetnih senzora.